Vipro Horizon MkII

Vipro Horizon MkII

Vipro Horizon MkII

De Vipro Horizon is een groot formaat, halfautomatische zeefdrukmachine met horizontale bovenbouwheffing. Het gehele machineframe is uit één stuk geconstrueerd. De machine is geschikt voor het bedrukken van een grote verscheidenheid aan vlakke materialen tot een maximale dikte van 25 mm. Uniek aan deze machine zijn de ver naar achteren geplaatste hefarmen, waardoor het drukblad zowel vanaf de voorkant als vanaf beide zijkanten vrij toegankelijk is. De machine drukt van links naar rechts, waarbij het automatisch lift-off mechanisme zorg draagt voor een goede lossing van de zeef en het bedrukte substraat. Door een speciale constructie van de voorrakel ontstaat een inktreservoir, waardoor verlies van inkt naar de zijkanten wordt voorkomen. Alle benodigde instellingen kunnen snel en zonder gereedschap worden uitgevoerd. Optioneel kan de machine worden geleverd met een automatische zijuitlegger.

De Vipro Horizon is met ruim 250 installaties wereldwijd een van de meest succesvolle groot formaat zeefdrukmachines. Recentelijk is de Vipro Horizon vernieuwd en uitgevoerd met een z.g. touchscreen en een bijzonder geavanceerd besturingssysteem, welke deze machine uniek maken op het gebied van reductie van omsteltijden, bedieningsgemak, nauwkeurigheid en duurzaamheid.

Kenmerken

 • Grootformaat, halfautomatische zeefdrukmachine
 • Uitbreidbaar met zij-uitlegger

Bijzondere eigenschappen

 • Beslist de kleinst mogelijk beslag op productieruimte
 • Moderne machine bediening
 • Snel in- en omstelbaar
 • Ruime toegankelijkheid

Detailinformatie


 

Eigenschappen


 

Bediening

 • De Vipro Horizon wordt bediend vanaf een ultra modern industrieel touchscreen (aanraak beeldscherm), dat eenvoudig op een aantal plaatsen aan de voorkant van de machine kan worden geplaatst. Een verwijderbare transparantie folie voorkomt, dat het touchscreen vervuild of beschadigd raakt.
 • De diverse functies worden door middel van eenvoudige pictogrammen aangegeven, zodat ze voor zichzelf spreken, zelfs als de drukker niet dagelijks met de machine werkt.
 • De meest gebruikte functies en instellingen zijn overzichtelijk in het hoofdmenu gerangschikt. Met slechts 2 onderliggende submenu’s zijn alle functies snel en doeltreffend bereikbaar.
 • Een uitgebreid zelfdiagnose-systeem controleert continu ruim 25 vitale machinefuncties en geeft in geval van een foutmelding of waarschuwing niet alleen in duidelijke tekst de oorzaak en grafisch de foutlocatie aan, maar tevens de te volgen instructies om het probleem op te lossen. Daarnaast zal de machinebesturing zelf zaken corrigeren zonder tussenkomst van de drukker, zoals het pneumatisch borgen van het drukraam en het inschakelen van de vacuümmotoren, mocht dat zijn vergeten.

Bovenbouw

 • Robuuste, gewichtsgecompenseerde aluminium bovenbouw, welke door 4 massieve gebogen hefarmen wordt ondersteund. Twee positief werkende, geharde registermessen garanderen een nauwkeurige en duurzame registratie.
 • De hefarmen zijn zover mogelijk naar achteren geplaatst, waardoor de drukker volledige vrijheid heeft aan de voorkant en beide zijkanten (1220 mm drukdiepte). Dit voordeel komt met name tot uiting bij het in- en uitleggen van grotere, stuggere materialen, zoals diverse kunststoffen en karton, metalen platen, hout en glas. Tijdens het openen c.q. heffen van de bovenbouw beweegt deze tevens een bepaalde afstand naar achteren, waardoor het inleggemak verder wordt vergroot.

Drukfuncties

 • Verzwaarde rakelwagen (40mm rakelopname type-B), voorzien van verchroomde delen, die het schoonhouden vergemakkelijken.
 • onafhankelijk van elkaar en traploos regelbare rakel- en voorrakelsnelheid met een digitale uitlezing (0,2 – 1,2 m/sec) direct vanaf het touchscreen. Het gecontroleerd starten en stoppen van de rakelbeweging vermindert sterk het spetteren van de inkt. Daarnaast voorkomt het servo-aangedreven rakelwerk variaties in de rakelslag bij verandering van de rakel- en/of voorrakelsnelheid. Met andere woorden: de rakelslag wordt precies uitgevoerd, onafhankelijk van de ingestelde snelheid.
 • De rakelslag wordt niet langer d.m.v. het verschuiven van eindschakelaars op de bovenbouw ingesteld, maar wordt “geleerd” door toepassing van moderne encodertechnologie. Met dit systeem worden de exacte start- en stopposities geprogrammeerd en zijn geavanceerde hulpfuncties, waaronder de inkt retour functie, mogelijk.
 • Keuze van meervoudig (1 – 10x) rakelen op hetzelfde materiaal.
 • Pneumatische rakel-voorrakel kanteling.
 • Vernieuwd peel-off systeem, dat het drukraam aan de linkerkant optilt zodra de rakel in beweging is. De snelheid en maximale hefhoogte zijn eenvoudig op de machine instelbaar en zijn onafhankelijk van de rakelslag. Tijdens de voorrakelbeweging wordt het drukraam in een horizontale positie gebracht teneinde een egale inktverdeling over het gaas te garanderen. De instelbare peel-off timer kan het moment van heffing van de bovenbouw vertragen, waardoor, indien noodzakelijk, de zeef de tijd krijgt van het materiaal te lossen (bijv. bij het uitdrukken van een negatief beeld).
 • De afsprong kan nauwkeurig vanaf het touchscreen in 0,1mm nauwkeurig worden ingesteld en uitgelezen, standaard tot een maximum van 25mm. De afsprongverstelling wordt daarna binnen enkele seconden motorisch uitgevoerd.
 • Naast een goed functionerend, pneumatisch rakeldruksysteem kan de drukker er voor kiezen om het mechanische rakeldruksysteem in te zetten. Beide systemen zijn aanwezig. Bij toepassing van het pneumatisch rakeldruksysteem stelt de machine de rakel automatisch vlak en wordt de rakeldruk gelijkmatig verdeeld. De drukker hoeft de rakeldruk niet opnieuw in te stellen na aanpassing van de rakelhoek of na het tussentijds slijpen van de rakel.
 • De inkt retour interval functie zal, indien ingeschakeld, automatisch de drukinkt, die zich langzaam buiten het drukbeeld in het drukraam verzamelt, weer binnen het bereik van rakel- en voorrakel brengen door tijdelijk de rakelslag met 25mm te vergroten.
 • Keuze van voorrakelen direct volgend op de rakelslag (rakelen-voorrakelen) of juist net voor aanvang van de volgende rakelslag (voorrakelen-rakelen).
 • De rakelwagen wordt aangedreven door een flexibele, doch rek- en onderhoudsvrije tandriem. Deze tandriem, samen met het geharde en geslepen lineair lagersysteem, waarin de rakelwagen rijdt, garandeert een geluidarme en trillingvrije loop.

Drukraam- en registerinstellingen

 • Het drukraam kan aan de voorzijde in de machine worden geschoven en mag daarbij aan de voor- en achterzijde wat uitsteken. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat bij het verwijderen van de inkt, het drukraam grotendeels uit de houderbalken getrokken kan worden, zodat het aan drie zijden bereikbaar is.
 • Het accurate register van de Vipro Horizon wordt mede verkregen door de keuze om het drukblad in plaats van het drukraam instelbaar te maken. Het drukblad is immers in het stabiele machineframe ondergebracht. Het register wordt met drie spellingsvrije microverstellingen in X, Y en diagonale richting ingesteld.
 • Krachtige, pneumatische borgcilinders fixeren het drukraam in positie. Het drukraam wordt voor de drukbeweging automatisch geborgd indien dit aan de aandacht van de drukker is ontsnapt.
 • De herhalingsnauwkeurigheid van het mechanische register is beter dan 0,05 mm.

Drukblad en vacuümfuncties

 • De Vipro Horizon is uitgevoerd met een duurzaam drukblad, voorzien van een hard geanodiseerde, aluminium toplaag. Het interne HD-honingraatprofiel geeft het drukblad zijn hoge vlakheidtolerantie en weerstand tegen doorbuiging. Dit honingraatprofiel is meervoudig dwars doorboord, waardoor er een sneller werkend vacuüm en blaaslucht wordt verkregen.
 • Om de hierboven genoemde reden zijn er tevens meerdere vacuümaansluitingen onder het drukblad aangebracht. Deze zijn zodanig geplaatst, dat het vacuüm vanuit het midden kan worden opgebouwd naar de randen van het materiaal toe. Zodoende worden kleine kreukels vanzelf uit het materiaal gewerkt en strekt het materiaal zich.
 • Afhankelijk van het drukformaat worden er 3 tot 6 bijzonder geluidarme, doch krachtige vacuümmotoren in de machine geïnstalleerd.
 • Met name voor het bedrukken van poreuzere materialen kan een voorvacuüm-instelling van dienst zijn door het materiaal meer tijd te gunnen zich op het drukblad te fixeren, alvorens de drukslag wordt gemaakt.
 • De standaard op de Vipro Horizon aanwezige voetvacuüm-functie start het drukbladvacuüm bij indrukken van het voetpedaal. Zodra het materiaal, bijvoorbeeld gekromd karton, vlak ligt zal bij nogmaals het pedaal indrukken de bovenbouw omlaag komen en de drukbeweging starten.
 • De blaaslucht-functie vereenvoudigt het uitnemen van met name zwaardere materialen, door na het heffen van de bovenbouw lucht onder het materiaal te blazen. De duur en de kracht van blazen zijn direct vanaf het touchscreen instelbaar. Blaaslucht kan tevens de aantrekkende kracht van statische elektriciteit verminderen, waardoor uitnemen wordt vergemakkelijkt.
 • Voor instelwerkzaamheden kan een permanent werkend vacuüm worden ingeschakeld.
 • Een speciale vacuümtiming voorkomt, dat (statisch geladen) materialen tijdens het heffen van de bovenbouw in contact komen met het drukraam en door smetten beschadigd raken.
 • Een onmiddellijk inschakelbare veiligheidsfunctie voorkomt, dat inkt, die onverhoopt op het drukblad terecht is gekomen, de vacuümgaten in het drukblad verstopt

Productieteller

 • Uitgebreide teller- en timerfuncties, waaronder: instelbare drukoplage, indicatie van het aantal en percentage gereed, huidige druksnelheid in druks/uur en de verwachte eindtijd in uren en minuten. De machine waarschuwt de drukker, zodra de ingestelde drukoplage is bereikt.
 • Weergave van het totaal aantal gemaakte drukbewegingen en het aantal drukbewegingen na de meest recente servicebeurt.

Veiligheid- en gezondheidsaspecten

 • De Vipro Horizon is uitgerust met een aantal noodstopdrukknoppen, die zich op snel te bereiken posities rond de machine bevinden. Naast de nodige mechanische veiligheidsschermen wordt de bovenbouw rondom beveiligd door optische veiligheidsensoren. Onderbreking van de lichtstraal zal onmiddellijk de machine stilzetten, waardoor dreigend gevaar wordt afgewend. Alle veiligheidscomponenten zijn in overeenstemming met klasse 4 (hoogste veiligheidsklasse) en zijn dienovereenkomstig dubbel en zelfcontrolerend uitgevoerd.
 • De Vipro Horizon draagt de in Europa verplichte CE-markering en gaat vergezeld van een z.g. verklaring van conformiteit, de II-A verklaring en een Nederlandstalige gebruikershandleiding. Een reservekopie van het elektrisch en pneumatisch schema bevindt zich in de besturingskast.
 • De machine werkt uitzonderlijk rustig en is bijzonder geluidarm. De hoogste gemeten geluidsdruk is lager dan 60dB(A).

Service en onderhoud

 • Na inschakelen van de voedingsspanning wordt de drukker gewaarschuwd zodra het tijd is onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het beperkte tussentijdse onderhoud is aan de hand van het onderhoudsschema, dat deel uitmaakt van de gebruikershandleiding, goed zelf uit te voeren.
 • De machine wordt standaard uitgevoerd met een industrieel communicatiemodem, dat diagnosewerkzaamheden door de fabrikant en door geautoriseerde servicekanalen op afstand mogelijk maakt. Hiertoe zal de machine, voor de duur van de werkzaamheden, op een telefoonlijn moeten worden aangesloten. Deze functionaliteit maakt het mogelijk een elektrische storing op te sporen, een bedieningsfout te corrigeren of assistentie te verlenen aan een lokale servicedienst.

Overige

 • De Vipro Horizon kan optioneel onder meer worden uitgerust met een druppelvrije rakelbeweging, een digitaal instelbare pneumatische rakeldruk, ionisatieapparatuur ter neutralisatie van statische ladingen en een automatische zijuitlegger.
 • De machine wordt met een complete documentatieset geleverd, alsmede een rakel en voorrakel, geschikt voor de maximale drukbreedte.

Technische specificaties en maatvoering


 

Maximum drukformaat1220x20001220x24501220x30501220x36501620x24501620x30501620x3650
Maximum raamformaat1750x26501750x31001850x39001850x45002250x31002250x39002250x4500
Machine breedte [W]3000345042504850345042504850
Max. materiaaldikte25 mm
Afsprong3 - 28 mm
Fijnafstelling register-20 tot +20 mm
Rakelsnelheid0,2 tot 1,2 m/sec.
Rakelhoekinstelling75 - 90 graden
Machinegewicht1050 kg1300 kg1500 kg1700 kg1350 kg1550 kg1750 kg
Elektrische aansluiting400V, 50Hz, 3 fase + N + Pe, 3kW
Persluchtaansluiting6 bar (600 kPa), 25 nl/min
Onze producten worden voortdurend doorontwikkeld. Technische specificaties, prestaties en kwaliteiten zijn derhalve uitdrukkelijk voorbehouden.
Afmeting in [mm] tenzij anders aangegeven.

De Vipro Horizon MkII is ook leverbaar in een economische uitvoering.
Vraag ernaar door even contact met ons op te nemen. Wij informeren u graag verder.