Disclaimer

Algemene informatie

Viprotech Engineering bv streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Viprotech Engineering bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in de op deze website verstrekte informatie dan wel als gevolg van onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt.

Viprotech Engineering bv stelt alles in het werk om de toegang tot deze internetportal tijdens de openingsuren en behoudens reguliere onderhoudsmomenten, permanent mogelijk te maken en het gegevensverkeer via deze internetportal te beveiligen tegen verlies, diefstal, onbevoegde inzage, onjuiste of onvolledige transmissie van gegevens of beschadiging van gegevens.

Viprotech Engineering bv biedt geen garantie tegen het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Evenmin staat zij ervoor in dat de website te allen tijde vrij is van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

De website en de onderliggende modules daarvan zijn ontwikkeld door of in opdracht van Viprotech Engineering bv en zijn eigendom van of in licentie van Viprotech Engineering bv. De website, de onderliggende modules, alsmede de op de website afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto’s, grafisch materiaal, logo’s, woord- en beeldmerken, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

 

Auteursrechten van derden

Viprotech Engineering bv streeft ernaar om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan echter voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt via de contact pagina online een bericht versturen.

Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

 

Wijzigingen

Viprotech Engineering bv behoudt te allen tijde het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.