Vipro Mirage MkII

Vipro Mirage MkII

Vipro Mirage MkII

Zeer geavanceerde en bijzonder snel in te stellen driekwartautomatische zeefdrukmachine met horizontale raamheffing en geïntegreerd uitlegsysteem. De Vipro Mirage kenmerkt zich o.a. door zijn compacte bouwwijze en grote bedieningsvriendelijkheid. De geheel computergestuurde machine zal weinig meer aan extra’s te wensen over laten, omdat de veelal gewenste opties reeds zijn ingebouwd. Het uiterst moderne bedieningspaneel voorziet in een touchscreen, waarop alle functies duidelijk herkenbaar en overzichtelijk zijn ondergebracht.

Characteristics

 • driekwartautomatische zeefdrukmachine
 • in- en uitrijdend drukblad en horizontale zeefheffing

Special properties

 • compact en zeer gebruiksvriendelijk ontwerp
 • bedrukt materiaal wordt direct op de droogtunnelband uitgelegd
 • nauwkeurige rakelwagenbeweging met inkt retour functie
 • aanlegnokken vanaf bedieningspaneel in te stellen
 • korte in- en omsteltijden
 • modern intuitive touchscreen besturing

 

Vipro Mirage ook leverbaar als halfautomaat

De Vipro Mirage MkII is ook leverbaar als halfautomaat. Bedruk een grote variëteit aan materialen met een geavanceerde horizontaal heffende zeefdrukmachine. Vraag hier een offerte aan.

Detailinformatie


 

Eigenschappen


Bediening

 • De Vipro Mirage wordt bediend vanaf een ultra modern industrieel touchscreen welke op een knikarm aan de linkerkant van de machine is gemonteerd. Zo is het touchscreen goed bereikbaar, bij zowel het van voren als het van opzij aanleggen van materiaal. Een verwijderbare transparantie folie voorkomt dat het touchscreen vervuild of beschadigd raakt.
 • De diverse functies worden door middel van eenvoudige pictogrammen aangegeven waardoor deze voor zichzelf spreken, zelf als de drukker niet elke dag met de machine werkt.
 • De meest gebruikte functies en instellingen zijn overzichtelijk in het hoofdmenu gerangschikt. Met slechts 2 onderliggende submenu’s zijn alle functies snel en doeltreffend bereikbaar.
 • Een uitgebreid zelfdiagnose-systeem controleert continu ruim 25 vitale machinefuncties en geeft in geval van een foutmelding of waarschuwing niet alleen in duidelijke tekst de oorzaak en grafisch de foutlocatie aan, maar tevens de te volgen instructies om het probleem op te lossen. Daarnaast zal de machinebesturing zelf zaken corrigeren zonder tussenkomst van de drukker, zoals het pneumatisch borgen van het drukraam en het inschakelen van de vacuümmotoren, mocht dat zijn vergeten.

Bovenbouw

 • Robuuste, gewichtsgecompenseerde stalen bovenbouw, welke door 4 massieve 40mm dikke verchroomde hefkolomen wordt ondersteund.
 • Tijdens materiaaltransport heft de bovenbouw zodanig hoog dat een eventueel aanwezig statische lading het materiaal niet tegen de onderkant van de zeef zal trekken.
 • De bovenbouw kan 40 cm omhoog gebracht worden waardoor b.v. het schoonmaken van de onderkant van het drukraam eenvoudig en comfortabel is.

Drukfuncties

 • Verzwaarde rakelwagen (40mm rakelopname type-B), voorzien van verchroomde delen, die het schoonhouden vergemakkelijken.
 • Onafhankelijk van elkaar en traploos regelbare rakel- en voorrakelsnelheid met een digitale uitlezing (0,1 – 1,0 m/sec) direct vanaf het touchscreen. Het gecontroleerd starten en stoppen van de rakelbeweging vermindert sterk het spetteren van de inkt. Daarnaast voorkomt het servo-aangedreven rakelwerk variaties in de rakelslag bij verandering van de rakel- en/of voorrakelsnelheid. Met andere woorden: de rakelslag wordt precies uitgevoerd, onafhankelijk van de ingestelde snelheid.
 • De rakelslag wordt niet langer d.m.v. het verschuiven van eindschakelaars op de bovenbouw ingesteld, maar wordt “geleerd” door toepassing van moderne encodertechnologie. Met dit systeem worden de exacte start- en stopposities geprogrammeerd en zijn geavanceerde hulpfuncties, waaronder de inkt retour functie, mogelijk.
 • Keuze van meervoudig (1 – 10x) rakelen op hetzelfde materiaal.
 • Pneumatische rakel- en voorrakelkanteling.
 • Pneumatisch peel-off systeem, dat het drukraam aan de linkerkant optilt zodra de rakel in beweging is. De snelheid en maximale hefhoogte zijn eenvoudig op de machine instelbaar en zijn onafhankelijk van de rakelslag. Tijdens de voorrakelbeweging wordt het drukraam in een horizontale positie gebracht teneinde een egale inktverdeling over het gaas te garanderen.
 • De instelbare peel-off timer kan het moment van heffing van de bovenbouw vertragen, waardoor, indien noodzakelijk, de zeef de tijd krijgt van het materiaal te lossen (bijv. bij het uitdrukken van een negatief beeld).
 • De afsprong kan vanaf het touchscreen op 0,1 mm nauwkeurig worden ingesteld en uitgelezen, standaard tot een maximum van 25mm. De afsprongverstelling wordt daarna binnen enkele seconden motorisch uitgevoerd.
 • Naast een goed functionerend, pneumatisch rakeldruksysteem kan de drukker er voor kiezen om het mechanische rakeldruksysteem in te zetten. Beide systemen zijn aanwezig. Bij toepassing van het pneumatisch rakeldruksysteem stelt de machine de rakel automatisch vlak en wordt de rakeldruk gelijkmatig verdeeld. De drukker hoeft de rakeldruk niet opnieuw in te stellen na aanpassing van de rakelhoek of na het tussentijds slijpen van de rakel.
 • De inkt retour interval functie zal, indien ingeschakeld, automatisch de drukinkt, die zich langzaam buiten het drukbeeld in het drukraam verzamelt, weer binnen het bereik van rakel- en voorrakel brengen door tijdelijk de rakelslag te vergroten.
 • De Vipro Mirage beschikt over een unieke ‘proefdruk’ functie. Door het indrukken van een toest op het bedieningspaneel wordt het materiaal na drukken op het drukblad naar buiten toe gebracht zodat de drukker het drukresultaat kan beoordelen. Wordt de afdruk goedgekeurd, dan wordt het materiaal alsnog achter uit de machine uitgevoerd. Deze functie maakt het voor de drukken eenvoudig om tijdens de productie regelmatig de kwaliteit te controleren.
 • Keuze van voorrakelen direct volgend op de rakelslag (rakelen-voorrakelen) of juist net voor aanvang van de volgende rakelslag (voorrakelen-rakelen).
 • De rakelwagen wordt aangedreven door een flexibele, doch rek- en onderhoudsvrije tandriem. Deze tandriem, samen met het geharde en geslepen lineair lagersysteem, waarin de rakelwagen rijdt, garandeert een geluidarme en trillingvrije loop.

Drukraam en registerinstellingen

 • Het drukraam kan aan de linker- of rechterzijde in de machine worden geschoven. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat bij het verwijderen van de inkt, het drukraam grotendeels uit de houderbalken getrokken kan worden, zodat het aan drie zijden bereikbaar is.
 • De positie van het drukraam wordt ingesteld middels een goed bereikbaar fijn registerinstelling met geïntegreerde mechanische spelingcompensatie. De registerinstelling kan naar voor en achteren geschoven worden om verschillende drukraamformaten te kunnen klemmen. Hierbij houdt een parallelgeleiding de registerinstelling parallel waardoor omstellen naar een ander formaat eenvoudig wordt en er geen risico meer bestaat dat de registerinstelling door schuinstelling op het drukblad kan vallen.
 • Krachtige, pneumatische borgcilinders fixeren het drukraam in positie. Het drukraam wordt voor de drukbeweging automatisch geborgd indien dit aan de aandacht van de drukker is ontsnapt.
 • De herhalingsnauwkeurigheid van het mechanische register is beter dan 0,05 mm.

Drukblad en vacuümfuncties

 • De Vipro Mirage is uitgevoerd met een duurzaam drukblad, voorzien van een hard geanodiseerde, aluminium toplaag. Het interne HD-honingraatprofiel geeft het drukblad zijn hoge vlakheidtolerantie en weerstand tegen doorbuiging. Dit honingraatprofiel is meervoudig dwars doorboord, waardoor er een sneller werkend vacuüm en blaaslucht wordt verkregen.
 • Bij het aanzuigen van het materiaal op het drukblad start het vacuüm in de rechterachterhoek en verplaatst zich in een golfbeweging naar de overliggende hoek en randen van het materiaal toe. Zodoende worden kleine kreukels vanzelf uit het materiaal gewerkt en strekt het materiaal zich.
 • Met name voor het bedrukken van poreuzere materialen kan een voorvacuüm-instelling van dienst zijn door het materiaal meer tijd te gunnen zich op het drukblad te fixeren, alvorens de drukslag wordt gemaakt.
 • De standaard op de Vipro Mirage aanwezige voetvacuüm-functie start het drukbladvacuüm bij indrukken van het voetpedaal. Zodra het materiaal, bijvoorbeeld gekromd karton, vlak ligt zal bij nogmaals het pedaal indrukken de bovenbouw omlaag komen en de drukbeweging starten.
 • De blaaslucht-functie vereenvoudigt het uitnemen van met name zwaardere materialen, door na het heffen van de bovenbouw lucht onder het materiaal te blazen. De duur en de kracht van blazen zijn direct vanaf het touchscreen instelbaar. Blaaslucht kan tevens de aantrekkende kracht van statische elektriciteit verminderen, waardoor uitnemen door de grijpers wordt vergemakkelijkt.
 • Voor instelwerkzaamheden kan een permanent werkend vacuüm worden ingeschakeld.
 • Een speciale vacuümtiming voorkomt, dat (statisch geladen) materialen tijdens het heffen van de bovenbouw in contact komen met het drukraam en door smetten beschadigd raken.
 • Een onmiddellijk inschakelbare veiligheidsfunctie voorkomt, dat inkt, die onverhoopt op het drukblad terecht is gekomen, de vacuümgaten in het drukblad verstopt.
 • Het materiaal wordt op het drukblad in positie gebracht tegen aanlegnokken die voorzien zijn van slijtvaste roestvaststalen contactvlakken. De gewenste aanlegnokken kunnen vanaf het bedieningspaneel in- of uitgeschakeld worden.

Grijpersysteem

 • Een van de unieke eigenschappen van de Vipro Mirage zijn de uitleggrijpers die het bedrukte materiaal direct op de invoerband van een droogtunnel neerleggen. Hierdoor is er geen aparte uitvoerband en dus ook geen overgang van machine naar droogtunnel die tot problemen in het materiaaltransport kan leiden.
 • De onafhankelijk van elkaar functionerende grijpers zijn voorzien van geharde grijpervlakken en openen wijd om het bedrukte materiaal trefzeker op te pakken.
 • De grijpers kunnen materialen pakken tot een maximale dikte van 4 mm en hebben slechts 5 mm grijperwit nodig waardoor het drukbeeld tot dicht aan de materiaalrand aan toe kan lopen.
 • Het drukblad en de uitleggrijpers zijn mechanisch gekoppeld en worden aangedreven door een onderhoudsvrije tandriem. De snelheid kan onafhankelijk worden ingesteld (in- en uitvoerslag) vanaf het touchscreen.
 • Om zowel lichte als zwaardere materialen goed uit te voeren is het moment waarop de grijpers het materiaal lossen instelbaar. Optische sensoren controleren bij elke uitvoer of het materiaal goed uit de grijpers is gelost.
 • Door de grijpers uit te schakelen kan de Vipro Mirage ook als halfautomaat gebruikt worden. Het is dan tevens mogelijk om materialen te bedrukken tot een maximale dikte van 20 mm.
 • Net als de rakelwagen, wordt ook het drukblad en de grijperwagen aangedreven door een tandriem en geleidt door een gehard stalen lineair lagersysteem. Dit garandeert een geruisloze en trillingsvrije beweging van rakelwagen, drukblad en grijperwagen.

Productieteller

 • Uitgebreide teller- en timerfuncties, waaronder: instelbare drukoplage, indicatie van het aantal en percentage gereed, huidige druksnelheid in druks/uur en de verwachte eindtijd in uren en minuten. De machine waarschuwt de drukker, zodra de ingestelde drukoplage is bereikt.
 • Weergave van het totaal aantal gemaakte drukbewegingen en het aantal drukbewegingen na de meest recente servicebeurt.

Veiligheid en gezondheidsaspecten

 • De Vipro Mirage is uitgerust met een aantal noodstopdrukknoppen en noodstopbeugels aan beide zijden van de bovenbouw. Een veiligheidsscherm beveiligd het gebied boven de uitleggrijper. Alle veiligheidscomponenten zijn in overeenstemming met klasse 4 (hoogste veiligheidsklasse) en zijn dienovereenkomstig dubbel en zelfcontrolerend uitgevoerd.
 • De Vipro Mirage draagt de in Europa verplichte CE-markering en gaat vergezeld van een z.g. verklaring van conformiteit, de II-A verklaring en een Nederlandstalige gebruikershandleiding. Een reservekopie van het elektrisch en pneumatisch schema bevindt zich in de besturingskast.
 • De machine werkt uitzonderlijk rustig en geluidsarm. De hoogste gemeten geluidsdruk is lager dan 60dB(A).

Service en onderhoud

 • Na inschakelen van de voedingsspanning wordt de drukker gewaarschuwd zodra het tijd is onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het beperkte tussentijdse onderhoud is aan de hand van het onderhoudsschema, dat deel uitmaakt van de gebruikershandleiding, goed zelf uit te voeren.
 • Voor servicewerkzaamheden kan de besturingskast, waarin alle besturingselectronica en de PLC (besturingscomputer) zit, eenvoudig uit de machine getrokken worden.

Overige

 • Warmte afkomstig van de vacuümmotor en andere elektrische machineonderdelen wordt buiten de machine afgevoerd. Dit voorkomt dat warme lucht van binnenuit de machine langs het drukblad opstijgt en de onderkant van het drukraam laat indrogen.
 • De Vipro Mirage kan optioneel worden uitgerust met ionisatieapparatuur ter neutralisatie van statische ladingen.
 • De machine wordt met een complete documentatieset geleverd, alsmede een rakel en voorrakel, geschikt voor de maximale drukbreedte.

Technische specificaties en maatvoering


Maximum drukformaat700 x 1000900 x 12501000 x 14001200 x 1600
Maximum raamformaat1150 x 15001350 x 17001450 x 19001650 x 2100
Maximum velformaat735 x 1050930 x 12451035 x 14401230 x 1650
Machine breedte [W]1700190021002300
Machine lengte totaal [L]3460406043604960
Machine lengte overhang invoerzijde [L1]850105011501350
Machine lengte overhang uitvoerzijde [L2]1070127013701570
Machine werkhoogte1055 mm
Max. materiaaldikte (met grijper)4 mm
Max. grijperwit5 mm
Afsprong3 - 20 mm
Maximum machine cycli per uur800750700600
Fijnafstelling register-10 tot +10 mm
Rakelsnelheid0,1 tot 1,0 m/sec.
Rakelhoekinstelling75 - 90 graden
Machinegewicht450 kg500 kg600 kg750 kg
Electrische aansluiting400V, 50Hz, 3 fasen + N + Pe, 4kW
Persluchtaansluiting8 bar (800 kPa), 180 nl/min.
Onze producten worden voortdurend doorontwikkeld. Technische specificaties, prestaties en kwaliteiten zijn derhalve uitdrukkelijk voorbehouden.
Afmeting in [mm] tenzij anders aangegeven.